Механично Производство

В цеха ни за производство на пластмасови детайли разполагаме с шприцмашини марки “Sandretto” и “Battenfeld” с усилие на затваряне ог 60 до 200 тона. Периферни устройства за сушене и дозиране и подаване на материал , отвеждане и сепариране на готовата продукция улесняват и автоматизират производтвания процес.

В отделна част от помещението е обособена, като звено за асамблиране на детайли в което се извършва сгобяване или монтаж на различни детайли, както и други допълнителни операции.

Друга част от цеха е пригодена за извършване на печатарски дейности. Там разполагаме с машини за плосък и ротационен ситопечат, както и тампонен печат.

Повече за нашите услуги