Шприцово производство

В цеха ни за производство на пластмасови детайли разполагаме с шприцмашини марки “Sandretto” и “Battenfeld” с усилие на затваряне ог 60 до 200 тона. Периферни устройства за сушене и дозиране, подаване на материал, отвеждане и сепариране на готовата продукция и други улесняват и автоматизират производтвания процес.

Отделна част от помещението е обособена като звено за асамблиране на детайли, в което се извършва сгобяване или монтаж на различни детайли, както и други допълнителни операции.

Друга част от цеха е пригодена за извършване на печатарски дейности. Там разполагаме с машини за плосък и ротационен ситопечат, както и тампонен печат.

Повече за Нашите Услуги