Производство на Пластмасови Детайли

Другата основна дейност на нашата компания е производство на пластмасови детайли, чрез технологията шприцоване под налягане.

С налични Шпрцмашини със капацитет на сила на затваряни до 200 тона и широк диапазон на материалите които използваме – Полипропилен PP, Полистерол PS, Полиетилен PEHD и PELD и инженерни като Поликарбонат PC, ABS, Полиамид PA6, PA6GF, PBT, POM, и др. ни дават възможност за производство на много различни пластмасови детайли с приложение в различните индустрии като Хранително-вкусовата, химическата, козметичната, Автомобилната, електротехническата и опаковки при леката промишленост и др.

Нашите шприцмашини са оборудвани с паралелни устройства за подаване, сушене, дозиране на мастербач, отвеждане, сепариране и събиране на готовата пордукция. За шприцформите, които работят с топлоканално наливане разполагаме и със контролери за регулиране на температурите на нагревателите.

Процесът на леене под налягане на пластмаса

За да бъде произведен желания пластмасов детайл, е необходимо да се изрботи и инструменът, чрез който става възможен процеса леене под налягане, а именно Шприцформа в която трябва да бъде излят материала.

Наша компания разполага със механичен цех , където може да бъде изработена този вид инструментална екипиравка. Конструрският ни екип конструира шприцформата според зададения детайл или чертеж, след което се осъществява изработката на инструмента. Шприцформата се монтира на шприцмашините, които се зареждат с желания материал пластмаса – обикновенно във формата на гранули. Материалът се нагрява до определена температура и през шнека на машината се впръсква под налягане в монтираната вече шприцформа. След това детайлът се охлажда, втвърдява се и се отделя от матрицата.

Пластмасови продукти

Съществен дял от производството на пластмасовите ни продукти е за хранително-вкусовата промишленост, а също и други опаковки за леката промишленост. Най-често това са капачки, тапи, капаци, кутии, буркани и друг тип пластмасови детайли, коти са част от опаковката.

Шприцформите които произвеждат тези детайли много често са с повече на брой гнезда и с топлоканална ситема, за да се елиминира отпадъка на материал и да се намали себестойността на продукта.

В последните години техническите детайли заемат все по-голям дял от нашето производство и обикновенно това са компоненти най вече за електротехниката и автомобилната индустрия. Характоерно за тези детайли е високата точнос на изпълнение, която се изисква много често, както и по-добрите механични свойства. В това отношение комбинацията от качествена и прецизна изработка на шприцформите, експертната настройка на шприцмашините и редовното инспектиране на качеството на готовата продукция допринасят за постигане на тези изисквания. Поради тези причини смятаме, че можем да бъдем надежден доставчик за този дял пластмасови детайли.

Допълнителни услуги и операции

За производството на изделия от пластмаса, често са необходими допълнителни операции или услуги и нашата компания има възможност за ивършването на някои от тах, а именно:

Асамблиране (монтаж) на детайли, когато продукта е съставен от повече от един детайл.

За целта ние проектираме и изграждаме нови или приспособяваме съсществуващи монтажни линии, приспособления, устройства с които се извършва сглобяване на отделните компоненти. Разполагаме и с наличен персонал които които извършва този тип дейност.

Сито печат и тампонен печат.

Разполагаме с двуцветни машини за автоматичен и полуавтоматичен тампонен и ситопечат. Това ни дава възможност да нанясяме изображение, лого или надпис върху плоски и цилиндрични повърхнини на детайлите.

Боядисване и метализиране на детайли.

Има възможност за на такъв тип покрития със златен, сребърен или друг цвят върху пластмасовите детайли.

Лепене на компоненти.

Чрез автоматизиран процес и специализирана машина за лепене има възможност за залепване на отделните пластмасови детайли или пък пластмасови детайли с елементи от друг материал.

Ултразвуково заваряване.
Огъване, рязане или друг тип допълнителна механична обработка.

Контрол на качеството

Регулярно се извършва проверка за качеството на произвежданите изделия. Проверява се цялостта и размерите на детайлите, следи се за визуални дефекти, извършва се контрол на цветовото съответствие според желания цвят. При необходимост се тества функциолнстта на пластмасовите продукти.

Опаковане и спедиция

Готовата продукция се опакова старателно в пластмасови пликове или чували след което се поставя във различни по големина и здравина кашони, за да се гарантира съхранение на стоката и стабилност при транспортиране. Работим със спедиторски компянии които извършват бързи и редивни достванки до всички точки на станата и чужбина.

Повече за Нашите Услуги