Други Инструменти

Освен шприцформи и бластформи нашата компания произвежда и други видове инструментална екипировка като например щанци, матрици за каучук, матрици за сапун, матрици за производство на оризови питки, приспособления за монтаж и сглобяване на детайли, приспособления за огъване и изрязване, приспособления за фиксиране и позициониране, приспособления за тестване на херметичнос, приспособления за измерване, установки за заваряване, възли и компоненти за различни машини и много други.

Изработка на щанци

Щанцоване се нарича процес, при който метални материали се формуват чрез метод, наречен пластична деформация. Процесът е високопродуктивен и предпочитан в много отрасли на промишлеността, при които серийното производство на метални елементи за кратки срокове и с ниска себестойност е от голямо значение.

Този процес дава възможност от изходния материал бързо да бъде произведен продукт с висока точност и перфектна форма, който веднага може да премине към следващ етап от производството или да бъде пуснат в експлоатация.

Приспособления със различни приложения

pica 4

Изработвали сме много и различни приспособления с многообразни приложения в различни сфери на индустрията. Разполагаме с екип от проектанти, които могат да проектират, конструират и изготват технологична документация, според нуждите на клиента.

Според приложението им могат да служат за базиране и установяване, фиксиране, измерване, рязане, огъване, заваряване, за лепене, слобяване, монтиране, за ориантиране, за сортиране, проверка за херметичност, помощни приспособления за механична обработка и др.

Друга нестандартна екипиравка

Можете да направите конкретно запитване за друга технологична екипировка или нестандартно оборудване, като се свържете с нас от страницата с контактите.

Повече за Нашите Услуги