Други Инструменти

ИТОМ има опит и в производството на радлични видове нестандартно оборудване, като например щанци, линии и приспособления за монтаж и сглобяване на детайли, приспособления за огъване и изрязване, приспособления за фиксиране и позициониране, приспособления за тестване на херметичнос, установки за измерване и заваряване, матрици за производство на оризови питки, матрици за производство на сапун, матрици за каучук, възли и компоненти за различни машини и много други.

Изработка на щанци

Щанцоване се нарича процес, при който метални материали се формуват чрез метод, наречен пластична деформация. Процесът е високопродуктивен и предпочитан в много отрасли на промишлеността, при които серийното производство на метални елементи за кратки срокове и с ниска себестойност е от голямо значение.

Този процес дава възможност от изходния материал бързо да бъде произведен продукт с висока точност и перфектна форма, който веднага може да премине към следващ етап от производството или да бъде пуснат в експлоатация.

Приспособления със различни приложения

pica 4

Изработвали сме много и различни приспособления с многообразни приложения в различни сфери на индустрията. Разполагаме с екип от проектанти които могат да проектират, конструират и изготват технологична документация според нуждите на клиента. 

Според приложението им могат да служат за базиране и установяване, фиксиране, измерване, рязане,огъване, заваряване, за лепене, слобяване , монтиране, за ориантиране,за сортиране, проверка за херметичност, помощни приспособления за механична обработка и др.

Друга нестандартна екипиравка

Можете да направите конкретно запитване за друга технологична екипировка или нестандартно оборудване, като се свържете с нас от страницата с контактите.

Повече за нашите услуги